خانه | جامعه | خيابان

مشکلات شهروندان افغان در ایران

یکشنبه, 1391-01-20 17:16
نسخه قابل چاپنسخه قابل چاپ
در گفت‌وگو با لیدا حسینی نژاد، طراح صفحه‌ "ما همه افغانیم" در فیس‌بوک
شهزاده سمرقندی

 شهزاده سمرقندی - چندی پیش ویدیویی در سایتهای اینترنتی منتشر شده بود که در آن یک کارفرمای ایرانی کارکنان افغان خود را مجبور میکرد که خود را بزنند و بگویند: "ما ایران را ترک میکنیم و دیگر به اینجا برنمیگردیم." این ویدئو بسیاری از فارسیزبانان را شوکه کرد.

 

 

 

در نخستین روزهای سال ۱۳۹۱ خورشیدی نیز مسئولان ستاد سفرهای نوروزی در شهر اصفهان، ورود شهروندان افغان را به پارک کوهستانی صفه در روز سیزده بهدر ممنوع کرده بودند.
 
به گزارش خبرگزاری شهر اصفهان (ایمنا)، شهرداری اصفهان به نقل از احمدرضا شفیعی، مسئول کمیته انتظامی ستاد سفرهای نوروزی این شهر، اعلام کرد در روز سیزده به در، برای "ایجاد امنیت و تامین رفاه بازدید کنندهها" از ورود شهروندان افغان به پارک صفه جلوگیری خواهد شد. 
 
در واکنش به این خبر، یک صفحه ویژه به نام "ما همه افغانیم" در فیس بوک ایجاد شده است و شماری از کاربران افغان شبکههای اجتماعی مجازی و گروهی از ایرانیان در سایت "بالاترین" و "فیس بوک" تصمیم ستاد سفرهای نوروزی در شهر اصفهان را نادرست و نژادپرستانه دانستهاند.
 به همین بهانه امروز یکبار دیگر به چگونگی برخورد مسئولان حکومت اسلامی و گروهی از مردم ایران با مهاجران افغان پرداختهایم و در این زمینه گفتوگویی کردهایم با لیدا حسینینژاد، فعال حقوق بشر که صفحه "ما همه افغانیم" به ابتکار او در فیسبوک گشوده شده است. تاکنون حدود سههزارنفر عضو این صفحه شدهاند و آنطور که خانم حسینینژاد میگوید، موضوع بحث در این صفحه همچنان داغ است و احتمال دارد که بازهم گسترش پیدا کند.
 
چه چیزی باعث شد که به دفاع از حقوق مهاجران افغان در ایران بپردازید؟
 
لیدا حسینینژاد - انگیزه باز کردن این صفحه، خبری بود که روی سایت "ایمنا" آمده بود که بر اساس آن، مسئول کمیته انتظامی ستاد تعطیلات نوروزی شهر اصفهان گفته بود در روز سیزدهم فروردین که سیزدهبهدر است و مردم برای تفریح به بیرون از خانه و ازجمله به پارکها میروند، برای حفظ امنیت شهروندان، از ورود شهزوندان افغان به پارک "صفه" در اصفهان جلوگیری میشود.
 
 احیاناً اگر هم تعدادی افغان مزاحمتی برای مردم ایجاد کردهاند، باید برخورد با آنها سیر قانونی خود را طی کند و هیچکس نمیتواند به خاطر جرمی که تعدادی از یک گروه یا نژاد انجام دادهاند، برای کل آن نژاد حکم صادر کند و چنین سیاست تبعیضآمیزی را برای کل آن قوم و نژاد پیش بگیرد.
 
این خبر فقط در سایت ایمنا آمده بود، ولی همین برای من انگیزهای شد که در فیسبوک به این موضوع اعتراض و در همان صفحه بحثی را با دوستانم، کسانی که موافق یا مخالف چنین سیاستی بودند، مطرح کنم. به تدریج این خبر بیشتر و بیشتر در فیسبوک منتشر شد.
 
بعد از آن، به نحوی با تشویق ژیلا بنییعقوب (روزنامهنگار) در یکی از وبسایتها، این انگیزه در من ایجاد شد که صفحه‌‌ای در فیسبوک درست کنم و یک کمپین حمایت از شهروندان افغان در ایران ایجاد کنم. فرصتم خیلی کوتاه و یک روز قبل از سیزدهم فروردین بود. طبیعتاً نمیتوانستیم با این کمپین، جلوی چنین تصمیمی را بگیریم، ولی در همین مدت زمان کوتاه خیلیها از این کمپین حمایت کردند و خلاصه از آن استقبال شد.
 
لیدا حسینی‌نژاد
 
منظور مسئول کمیته انتظامی ستاد تعطیلات نوروزی شهر اصفهان از اینکه گفته بود برای حفظ امنیت شهروندان از ورود افغانها به پارک جلوگیری میکنند، چه بود؟ آیا از دیدگاه آنها احتمال داشت که افغانهای ساکن اصفهان این امنیت را از مردم محلی بگیرند؟
 
این تفکر در بخشی از جامعه ایران وجود دارد. بارها هم در خبرها و هم در سیاست حاکم بر ایران دیدهایم که دیدی منفی نسبت به شهروندان افغان در ایران وجود دارد. خیلیها مردم افغان را مترادف با کسانی میدانند که به دختران تجاوز میکنند، دزدی میکنند و دست به کارهای خلاف میزنند. از یکسو حکومت ایران هیچ امکاناتی در اختیار افغانهای مهاجر قرار نداده است و آنها با سختی دارند در ایران زندگی میکنند و از سوی دیگر، از طرف مردم هم مورد تبعیض قرار میگیرند.
 
از یکسو حکومت ایران هیچ امکاناتی در اختیار افغانهای مهاجر قرار نداده است و آنها با سختی دارند در ایران زندگی میکنند و از سوی دیگر، از طرف مردم هم مورد تبعیض قرار میگیرند. 
 
احتمال میدهم خبری که منتشر شده بود، برای همین بود که افغانها مزاحمتی برای شهروندان ایرانی توی پارکها ایجاد نکنند. این کاملاً غیر قانونی است و احیاناً اگر هم تعدادی افغان مزاحمتی برای مردم ایجاد کردهاند، باید برخورد با آنها سیر قانونی خود را طی کند و هیچکس نمیتواند به خاطر جرمی که تعدادی از یک گروه یا نژاد انجام دادهاند، برای کل آن نژاد حکم صادر کند و چنین سیاست تبعیضآمیزی را برای کل آن قوم و نژاد پیش بگیرد.
 
در پوستر صفحهای که ایجاد کردهاید، آمده است: "ما همه افغان هستیم." منظورت از این جمله چیست؟ آیا میخواهید بگویید که حقوق ما هم در ایران نقض میشود یا افغانها هم مثل ما هستند؟
 
ایده این بوده است که برابری همه با هم را نشان بدهیم. ما همه افغان هستیم به فارسی است و کسانی که در این بحث شرکت میکنند، فارسیزبان هستند، ولی زیر آن هم به انگلیسی همین جمله نوشته شده است. ایده این بوده است که ما هرکسی که هستیم، همه با هم برابریم.
حال در این شرایط خاص به افغانها اجحاف شده است و حقوق آنها دارد زیر پا گذاشته میشود، پس من الان میتوانم یک افغان باشم. ما میخواهیم همدردی و حمایت خودمان را به این گروه نشان بدهیم.
 
حقوق افغانها در جامعه ما پررنگ و به آن توجه نشده است. در این زمینه باید به نوعی به طبقه روشنفکر جامعه خرده گرفت. شاید وظیفه ما باشد که چنین خبرهایی را پررنگ کنیم تا از این طریق توجه مردم را به مشکلاتی که مردم افغان در جامعه ایران دارند و همچنین به نوع نگرش برخی از مردم نسبت به آنها جلب کنیم.
 
چرا ایرانیها نسبت به نقض حقوق مهاجران افغان در ایران، خشونتی که نسبت به آنها میشود، اینکه حتی فرزندان مهاجران افغان نمیتوانند گذرنامهای داشته باشند و یا وارد بعضی از مدارس بشوند، کمتر توجه میکنند؟
 
هستند کسانی که در گذشته یا همین الان هم دارند از حقوق اقلیتها و مهاجرانی که در ایران بهسر میبرند و به ویژه از افغانها، حمایت میکنند و فعالیتهایی در این زمینه داشتهاند، ولی کاملاً درست است و به نظر من، در مورد خاص افغانها خیلی کمکاری شده است. حقوق افغانها در جامعه ما پررنگ و به آن توجه نشده است. در این زمینه باید به نوعی به طبقه روشنفکر جامعه خرده گرفت.
 
شاید وظیفه ما باشد که چنین خبرهایی را پررنگ کنیم تا از این طریق توجه مردم را به مشکلاتی که مردم افغان در جامعه ایران دارند و همچنین به نوع نگرش برخی از مردم نسبت به آنها جلب کنیم. من فکر میکنم مسئله افغانها باید بیش از اینها پررنگ بشود. چون اینکه حقوق اقلیتهایی که در ایران هستند ضایع میشود، به نوعی از طرف حکومت اتفاق میافتد. یعنی حقوقشان از سوی حکومت است که زیر پا گذاشته میشود. فعالان حقوق بشر هم مرتب پیگیر هستند و تا جایی که بتوانند در این زمینهها فعالیت میکنند، ولی متأسفانه در این چند روز دیدیم که حتی بسیاری از مردم هم همین دید را نسبت به افغانها دارند. یعنی مهاجران افغان نه تنها از سمت حکومت مورد تبعیض واقع میشوند، بلکه از طرف خود مردم هم هیچوقت در آن جامعه به عنوان شهروند پذیرفته نمیشوند.
 
آیا این مبارزه را ادامه خواهید داد؟
 
تا الان حدود سههزار نفر به این صفحه پیوستهاند. البته ممکن است همه موافق این کمپین نباشند. بعضی از مخالفان هم وارد صفحه میشوند که نقطهنظرهای خودشان را به گوش ما برسانند که خیلی هم خوب است. در نتیجه حرکتی شروع شده است. من خودم، وقتی صفحه را باز کردم، اصلاً انتظار نداشتم که ابعاد آن اینقدر گسترده بشود، ولی وقتی اینقدر استقبال شد و نیاز بحث کردن در این خصوص تا این حد در جامعه وجود دارد، به نظر من، باید این حرکت را ادامه داد.
 
البته من این صفحه را به شکل "event" درست کردهام که وقتی تاریخ آن بگذرد، خود به خود بسته میشود. به همین دلیل الان من مجبورم، مرتب تاریخ را به روز کنم که صفحه باز بماند. اینکه در آینده این صفحه به کجا برسد، آیا مخصوص افغانها بشود، یا در کل در پیوند با تبعیض نژادی در ایران باشد (چون تبعیض نژادی نسبت به عربها، ترکها و دیگر قومیتها هم وجود دارد) هنوز روشن نیست، ولی خود این صفحه ظرفیت آن را دارد که حالا حالاها این بحثها در آن ادامه پیدا کند و باید هم ادامه پیدا کند، چون نیاز به آن واقعاً حس میشود.

 

Share this
Share/Save/Bookmark

با درود.

همه ی مردم جهان از نظر آدم بودن و هوده و حقوق برابر هستند و باید این دید گسترش پیدا بکند.
من خودم این صفحه ی فیسبوک را پیشتر دیده بودم و دنبال کردم و میکنم، خوب است که در این زمینه ها آگاه سازی شود تا
این دید خودپسندانه بیش از پیش کاسته شود و شمار کسانی که کج اندیشی در این زمینه دارند کم شود.
در این زمینه "تبعیض عرب، ترک و...." باید روشن بگویم که آن چیزی که خانم لیدا حسینی نژاد میگوید اگر ملت سازی و کشور سازی دروغین و تافته ی جدا بافته بودن از ایران و ایرانی هست من نمیپذیرم و خوشم نمیاد و بیزار هستم چون که همه ی ما ایرانی هستیم (حتی افغانی ها هم در بخش ایران زمین جای دارند) چه زبانمان پارسی باشد و چه دیگر زبانها و با و همه از نظر من هم برابر در زمینه ی آدم بودن هوده و حق و حقوق زندگی و... .
من گیلک هستم و زبان مادریم گیلکی هست ولی من به زبان میهنم، وطنم، کشورم ایران را که بسیار دوستش دارم پارسی سخن میگم و هتا گاهی که سرود و ترانه ای برای خودم مینویسم به زبان پر توان ادبمند پارسی مینویسم.
درود بر همه ی نیک مردمان جهان و همه ی نیک مردمان ایران زمین در گستره ی فرهنگیش از اذربایجان تا به افغانستان و تاجیکستان و ...
با سپاس از کوشندگان نیک خواه در سراسر جهان و به امید آزادی و مردمسالاری در سراسر جهان.
پاینده باید ایران و ایران زمین به امید همبستگی هر چه بیشتر مردمان ایرانی تبار و ... ایران زمین
با سپاس از شما کارمندان رادیو زمانه.
بدرود.

امیدوارم زمانه این کامنت را منتشر کن و سانسور را بی خیال شود و پیشاپیش از کسانی که برایشان سوءتفاهم خواهد شد و از من ناراحت می شوند عذرمیخواهم و اگر خواستند فحش و ناسزا بدهند خواشمندم فقط نثار اینجانب کنند و نه به بستگان ام و نه به دیگر ایرانیان! از بزرگواری شما صمیمانه متشکرم. زیرا آنها درین به اصطلاح نژادپرستی نقشی ندارند! حالاچند مورد کارهای زشت که به هیچ وجه قابل توجیه نیست و منم هر گونه رفتار ناپسندی این چنینی را محکوم می کنم و خواستارب رخورد با عواملش هستم. و اما ... آیا بیش از 30 سال این شهروندان عموما همزبان ما فارسیزبانان ایران وبال گردن ایران شده اند بالاخره نمی خواهند به کشورشان بگردند؟ الان کشورشان آزاد و دمکرات شده و هر روزه شهروندان محترم افغانستان دمکراسی اسلامی شان را به رخ ما ایرانی های نگون بخت و دیکتاتوری زده می کشند! بیش از 30 سال از سوبسیدهای غیرمستقیم بیت المال ایران از طریق تحصیلات رایگان، انرژی ارزان و نان و غیره استفاده کردید و یک درصد را هم ارگانهای مسئول جهانی متقبل نشدند و نه کشورهای مدعی حقوق بشر و آزادی و دمکراسی!*****البته این مردمون مظلوم اقغانستانی آدم های زحمت کشی هستند و ما هم جای آنها بودیم همین کار می کردیم همچنان که هزاران نفر از هموطنان ما در اروپا و بلادفرنگ عملگی و نظافتچی و گارسونی و روسپیگری می کنند واسه یک لقمه نان! البته ایشان با کار ارزانی که میکنند کارفرمایان ایرانی را پررو کرده اند و دیگر کارفرمایان حاضر نیستند حتا حداقل حقوق بخور و نمیر تصویبی رژیم را به کارگر ایرانی بدهند و اغلب حاضر نمی شوند کارگر ایرانی را استخدام کنند. براستی تا حالا پرستید کار ارزان افغانستانی ها چه تاثیر مخربی در سیستم کاری ایران گذاشته و کارفرمایان سودجو را پررو و پرتوقع کرده تا حد بردگی کارگر و از طرفی ارزش کارگری را پایین آورده؟! *****  این که در بدترین شرائط جنگ و بازسانی تا حد امکان از آنان میزبانی کردیم و البته نتوانستیم برایشان بهشتی مهیا کنیم بازهم بدهکار هستیم. در کل ما ایرانی خیلی نژادپرستیم الخصوص ما فارسی زبان و هم کیشان ایران که حتا به همزبان و هم کیشان خود رحم نمی کنیم! میلیونها بیکار ایرانی از روی شکم سیری کار نمی کنند و حاضر نمی شوند مثل افغانستانی ها ارزان کار شبه بردگی کنند. هیچ کسی از تاثیر بدی که آنان در جو امنیتی ایرانی ها گذاشتند نمی گوید و آنها همیشه و همه جا مظلومند و هر جا بروند یک نژادپرست وجود دارد که به آنان ستم کند. کسی از هزاران زن و دختر ایرانی که به عقد اینان درآمدند نمی گوید که چگونه خود و فرزندانشان پا در هوای هویت و شهروندی مانده اند و *****و هیچ کس از تجارت مواد مخدر و اسلحه و تروریست آنان نمی گوید اینها که نژادپرستی نیست و**** راستی وقتی ما ایرانی همزبان و هم کیش شما این قدر نژادپرستیم و وضعیت کشورمان این برای شما بدست چرا به کشورتان برنمی گردید و با خیال آسوده زندگی کنید؟! بیش 30 میزبانی و بهره برداری از امکانات ایران هم نوش جانتان عوض آن کارهای ارزانی باشد که مشتی کارفرمای برده دار ایرانی کردید، بالاخره سودش به جیب مردم بدخت دیکتاتورب زده و 80 درصد زیر خط فقر ایران نرفته توی جیب چند کارفرما ایرانی که رفته! اجر بیش 30 سال میزبانی مان بربا رفته و یک تشکر خوشک خالی هم ازمان نمی کنند، به یک 1 درصد از آن صرف بیت المال سودش نسیب مردم فقیر ایران نشد. براستی ما ایرانی ها مردمون دو دوسر سوخته ایم و حقیقتا دستمان نمک ندارد. بیشترین بدبختی و اثرات جنگ داخلی و تجاوز ارتش سرخ به عنوان همسایه کشیدیم و حالا پز حقوق بشر و ناجی افغانستان را غربی ها میدهند! اگر این چند میلیون اقغانستانی به به یکی از این کشورهای پر مدعا غربی می ریختند هزارتا سارکوزی وطنپرست ضد مهاجر از توش سرمی آورد! این است رسم زمانه ای زمانه مدعی آزادی بیان! ما ایرانی های حقیقتا ملتی تنهاییم! فقط ما برای بهره کشی و خوشی می خواهند! به من بگویید آنان که مطلع اند که کدام جنبش و کمپین افغانستانی بوجود آمد وقتی جنایات هولناک برخی افغانستانی ها مرتکب شدند. کدام وقت ارگانی و یا گروهی خودجوش سعی کردند به پناهجویان و مهاجران افغانستانی سر و سامانی بدهند و آنان را آموزش مدنی و انضباط بدهند و چگونگی رفتار آبرومندانه و محترمانه در کشور میزبان ایران داشته باشند! به من ایرانی نژادپرست بگویید آهای مدعیان افغانستانی و غربی حامی حقوق بشر؟! با عرض پوزش دو باره، درددلی از یک آقای نژادپرست بود!

kheyli ali bood man movafegham mamnoon ke harfe mara goftin

دستت درد نکنه آقای نژاد پرست حرف دل من رو زدی. چه عجب که رادیو زمانه سانسور نکرد!!

کاملا با نظرات نژادپرست موافقم .
راستی مگر خود دولت هلند پناهجویان افغانی را پس از زندانی کردن ، اخراج نمیکند ؟
پس چرا فقط رفتار و اعمال ایرانیان مواجب شکایت و دل آزرده گی افاغنه میشود ؟

‫بدون شک همه انسانها از نظر حقوق مدنی و بشری یکسان میباشد و نمونه آن را هم ‫می بینیم ، بدون شک اگریک افغانی برود به سفارت آمریکا و هر کشور اروپائي نه تنها ‫یک روزه به او ویزا ‫می دهند بلکه یک غبای سبز هم مثل غبای کررازی هم به او هدیه ‫می کنند بکه بهای آن بیش از کارت سبز و گرین کارت میباشد. ‫ اصلأ‌ راه ‫دور نمی رویم هزاران هزار کارگر افغانی در گرمای طاقت فرسای کشورهای ‫حاشیه خلیج همچون دبی، بحرین، عمان و کویت به ‫کار مشغول هستند و از تمامی حقوق ‫انسانی و حیوانی بین ال مللی برخودار هستند ، در راس آن عربستان آنقدر به برادران ‫افغانی لطف و عنایت داشت که بین لادن نور چشم و پاره جگر وطن و یکی از شریف ترین ‫فرزندان ‫خود را برای رسالت و هدایت و آزادی و عدالت اجتماعی به افغانستان اعزام ‫کرد. همه این آیات دلائل بر تأئيد حرفهای حاجیه لیدا حسینی نژاد است که واقعأ ‫بیش از ۳ میلیون برادر و خواهر افغانی در شرایط ناگوار در ایران عمر خود را هدر داده ‫تا حد و درجه ای که حاضر به ترک ایران نیستند. ‫و در ضمن چه اشکالی دارد شاید حاجیه حسینی احتمالأ ریشه افغانی دارنند بخواهند ‫این صفحه را در فیس بوک باز کنند و بگویند ما همه افغانی هستیم مگر افغانی بودن ‫عیب است ، مگر افغانی بودن ننگ است ، من تنها سئوالی که برای مانده اینست که ‫از طرف پدری افغانید یا مادری و فقط چند ماهی یک برادر کارمند افغانی قبل از تولد ایشان ‫در خانه داشته اند. ‫بدون شک افراد منصف و وطن دوست که حق پرست و طرفدار حقوق بشر هستند ‫برای جلب توجه از یک و یا چندمورد رفتار غیر انسانی افراد که شاید اصلآ ایرانی نباشند ‫برای ایجاد جو ناسالم و وطن فروشی استفاده نمی کنند. ‫برادران افغانی میدانند که علیرغم مشکلات در کشورمان همیشه مورد احترام مردم ایران ‫بوده اند و از بسیاری از ایرانی هائي که در خارج از کشور خودشان میباشند از شرایط و ‫رفتار بهتری ‫برخوردار میباشند. 

ارسال کردن دیدگاه جدید

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.

نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.

لطفا به زبان فارسی کامنت بگذارید.
برای نوشتن به زبان فارسی می توانید از ادیتور زمانه استفاده کنید.

کامنتهایی که حاوی اتهام، توهین و یا حمله شخصی باشد هرز محسوب می شود و
منتشر نخواهد شد.

 

لینک به ادیتور زمانه:         

برای عبور از سد فیلترینگ

پرونده ۱۳۹۱ / چشم‌انداز ۱۳۹۲

مشخصات تازه دریافت برنامه های رادیو زمانه  از ماهواره:

ماهواره  :Eutelsat

هفت درجه شرقی

پولاریزاسیون افقی 

سیمبول ریت ۲۲

فرکانس ۱۰۷۲۱مگاهرتز

همیاران ما