خانه | گوی‌سياست

خاتمی همان خاتمی است

سه شنبه, 1390-12-16 11:38
نسخه قابل چاپنسخه قابل چاپ

 انسان‌ها موقعیت و جایگاه خود را می‌سازند، اما نه آنطورکه می‌خواهند، بلکه آن‌گونه که شرایط عینی به آنها تحمیل می‌کند.

 

این بحث در ایران امروز و در میان کنشگران سیاسی نیز صادق است. در دهه اخیر، اقدام‌ها و تصمیم‌های محمد خاتمی همیشه معرف جایگاه کنونی و آینده‌اش بوده است. اقدام‌هایی که معمولاً طیف وسیعی از واکنش‌ها را نیز در پی داشته است.

آخرین دست از این موارد، شرکت او در انتخابات مجلس نهم بود. یک سر طیف، وی را "خائن" معرفی می‌کند و سر دیگر او را "شجاع" می‌داند.

 
برخلاف نظر برخی از تحلیل‌گران، توضیح و اعلام نظر رسمی محمد خاتمی در مورد شرکت "فردی‌اش" در انتخابات مجلس، بسیار هم خوب و مناسب بود. دست کم برای همه کنشگران سیاسی و شهروندان پیگیر وضعیت جامعه ایران نکات مهمی را روشن کرد.
 
۱-  محمد خاتمی در بیانیه رسمی خود، هیچ اشاره‌ای به جنبش مردم ایران، جنبش سبز و مسئله دهمین انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 نکرده و به‌طور تلویحی خواهان "فراموشی" گذشته شده است. او در جایی از این متن آورده است: "انتظار داشته و دارم که همه با اسیر نماندن در گذشته و با نگاه به آینده، روند تازه‌ای را در کشور آغاز کنند."
 
وی نه به صراحت، اما به شفافیت "خاتمی‌وارش"، حساب خودش را از جنبش مردم ایران و جنبش سبز جدا کرده است. هرچند برای برخی، این واقعیت خوشایندی نیست و ممکن است نوعی "ریزش" محسوب شود اما به‌طور حتم این ریزش موجب رویش‌هایی نیز خواهد بود.
 
۲-  محمد خاتمی به صراحت اعلام کرده است که خواهان "اصلاحات" است و هنوز باور دارد که راه "مفاهمه"، بسته نشده است. این امر با واقعیت موجود در تناقض است. کسی از مصالحه و مفاهمه حرف می‌زند که در موضع قدرت باشد، اما به نظر می‌رسد کسانی که قدرت‌های اجرایی کشور را در دست دارند، چندان به چنین امری باور و رغبت ندارند.
 
محمد خاتمی هنوز باور دارد که راه "مفاهمه" بسته نشده است. این امر با واقعیت موجود در تناقض است. کسی از مصالحه و مفاهمه حرف می‌زند که در موضع قدرت باشد،اما به نظر می‌رسد کسانی که قدرت‌های اجرایی کشور را در دست دارند، چندان به چنین امری باور و رغبت ندارند
 
محمد خاتمی نظر"شخصی" خودش را این گونه بیان می‌کند: "اقدام من از منش و بینش سیاسی و فکری من و آنچه به آن باور دارم و پای‌بندم ریشه می‌گیرد. من از موضع اصلاحات و در جهت نگاه‌داشت روزنه‌های اصلاح‌طلبی که آن را مهم‌ترین و بلکه تنها راه سربلندی کشور... "
 
 باید از ایشان پرسید: شما به کدام"منش" و "بینش" پای‌بند هستید که در آن انتخاباتی را که هیچ تضمینی در مورد سلامت و درستی‌اش وجود نداشت و هم اکنون نیز آمار‌های اعلامی، همه نشان از "نمایشی" بودن آن دارد، "تنها راه سربلندی ایران" می‌دانید؟
به نظر می‌رسد محمد خاتمی نه تنها دیگران را دعوت به فراموشی می‌کند، بلکه خودش نیز دچار"نسیان" شده است. درست دو سال پیش بود که به "سلامت برگزاری انتخابات" در ایران شک داشت.
 
آیا در این میان اتفاق خاصی افتاده است که "شک"‌اش برطرف شده است؟ واقعیت این است که مردم "با وجود تحمل زندان، تجربه کهریزک، کشته شدن در خیابان و... هنوز به این بصیرت نرسیده‌اند که "تنها راه سربلندی کشور"، شرکت در انتخابات است.
 
۳-  در جای دیگر از بیانیه، اشاره می‌کند که "من براساس راهبرد اصلاح‌طلبانه به آشتی ملی و بازگشت به آرمان‌های اصیل انقلاب و قانون اساسی و ایجاد فضای همدلی و مشارکت همگان دعوت کرده و می‌کنم."
"راهبرد"، "آشتی ملی"، "آرمان‌های اصیل انقلاب"، "قانون اساسی"، "فضای همدلی و مشارکت" همه و همه اموری هستند که تنها در گروی "عمل آگاهانه جمعی" معنا پیدا می‌کنند.
 
آیا رای دادن او، آن هم به صورت "نیمه مخفی" و بدون هیچگونه هماهنگی و مشورت با "دیگر شهروندان" و حتی "نزدیکان سیاسی و تشکیلاتی‌"‌اش، یک "عمل آگاهانه دسته جمعی" است؟
 
به نظر می‌ر‌سد که نفس رای دادن در یک نمایش انتخاباتی، دقیقاً زیر سئوال بردن‌‌ همان راهبرد "اصلاح‌طلبی" است که محمد خاتمی در پی آن است. اصلاحات، بنا است از دل صندوق‌هایی بیرون بیاید که "آرای واقعی" مردم را در یک رقابت "آزاد و منصفانه" دربرمی‌گیرد
 
به نظر می‌ر‌سد که نفس رای دادن در یک نمایش انتخاباتی، دقیقاً زیر سئوال بردن‌‌ همان راهبرد "اصلاح‌طلبی" است که محمد خاتمی در پی آن است. اصلاحات، بنا است از دل صندوق‌های رای بیرون بیاید، اما صندوق‌هایی که "آرای واقعی" مردم را در یک رقابت "آزاد و منصفانه" دربرمی‌گیرد و نه صندوق‌های انتخاباتی که هفته گذشته در ایران برگزار شد.
 
این جای پرسش است که محمد خاتمی چه نشانه‌ای از فضای "آشتی ملی" دیده‌اند که دیگران ندیده‌اند؟ او به "آرمان‌های اصیل انقلاب" و "قانون اساسی" اشاره کرده‌ است، اما به نظر می‌رسد که برگزاری چنین نمایش انتخاباتی، در اصل زیر سئوال بردن تمامی آرمان‌های انقلاب ۵۷ و برباد دهنده تنها دستاورد باقی مانده آن انقلاب یعنی "انتخابات" بود. شرکت در این نمایش، دهن‌کجی به قانون اساسی فعلی است. امری که به روشنی تناقضی آشکار است.
 
۴  محمد خاتمی، در جای جای این متن کوتاه، اشاره می‌کند که کسی را "دعوت" نکرده است. خودش فردی اقدام کرده و رای خود را به صندق انداخته است. "عدم دعوت" نیز به معنای "تحریم" نیست.
 
انتظار این بود که او آن قدر پایبند به "موازین اخلاقی" باشد که به صراحت و شفافیت پیش از برگزاری انتخابات، حرف‌ها و مواضع خود را مطرح کند. بگوید به همین دلایل "نیم بند" و سراسر "متناقض"، می‌خواهد در رای‌گیری شرکت کند. مردم نیز در مقابل حق انتخاب داشته باشند. نه آنکه در اوج درگیری میان مدافعان انتخابات آزاد و "سیرک‌بازان نمایش انتخاباتی"، این چنین غیر شفاف، نامعمول و نیمه مخفی رفتار کنند.
 
محمد خاتمی خودش را از"جنبش مردم" و"جنبش سبز" جدا کرده است. اونمی‌خواهد همچون میرحسین موسوی و مهدی کروبی و آیت‌الله منتظری و... بسیاری دیگر که از حاکمیت "اخراج" شدند، به دامان مردم بازگردد و در کنار مردم معترض بایستد
 
۵-  محمد خاتمی ژست هم می‌گیرد.‌‌ همان کاری که در این چند وقت طرفداران "با بصیرت" وی هم به انحای گوناگون آن را تکرار کرده‌اند و فضایی ساخته‌اند که کسی جرئت نکند "رهبر فهیم اصلاحات" را نقد کند. ای کاش او به مقوله‌های مهم‌تری هم احترام می‌گذاشت. مقوله‌هایی که گویا در"آب گل‌آلود" سیاست‌ورزی در ایران گم شده‌اند.
 
واقعیت این است که محمد خاتمی به روش خودش، البته نه با صراحت، اما به شفافیت مدل خویش، خودش را از "جنبش مردم" و "جنبش سبز" جدا کرده است. او نخواست همچون میرحسین موسوی و مهدی کروبی و آیت‌الله منتظری و... بسیاری دیگر که از حاکمیت "اخراج" شدند، به دامان مردم بازگردد و در کنار مردم معترض بایستد.
 
وی همچنان دل در گرو اصل نظام دارد و می‌خواهد از"درون"، تغییر و اصلاح ایجاد کند. البته پیش از او، "هوشمندتر‌ین‌های عالم سیاست جمهوری اسلامی"، این راه را رفته‌اند و هم‌اکنون نیز در کوچه‌های بن‌بست "مصلحت نظام" گیر کرده‌اند.
 
به هر روی، این طور به نظر می‌رسد که از این پس، هر چقدر که همگان در مورد "هوشمندی و قدرت" هاشمی رفسنجانی در توهم بودند، در مورد "اخلاق‌مداری" و "شفافیت" محمد خاتمی نیز در توهم هستند.
Share this
Share/Save/Bookmark

****  روح نویسنده این مقاله با روح نویسنده مقاله های روزنامه کیهان یکسانه همین ادبیاتی که نویسنده این مقاله برای معرفی افرادی که قبولشون نداره را کیهان چی ها هم استفاده میکنند شمارو به هرچی اعتقاد دارید نگاهتون رو به مسائل غیر شخصی کنید

**** به خاطر اینکه وقت گذاشتند و این موضوع را تعبیر و تفسیر کردند. راستش رای دادن اقای خاتمی یا ندادن ان فرق چندانی نمیکند. ایشان هیشه دوپهلوگرایی و ایهام و ابهام را در گفتار و کردار از خودنشان داده اند. در این برهه تاریخی ایشان میتوانست با عدالت و حق طلبی پهلو به پهلو شود اما ظاهرا برای قطع نشدن جیره و مواجب روزانه خیانت را بر استقامت ترجیح دادند و نام خودرا در زمره خاینین به ارمان های مردمی قرار دادند. امروز تاریخ در جا نوشته میشود و در سالهای اتی که این رژِم دیگر نخواهد بود مردم تمام جنایات این خلافت بنی "عباسی" را به وضوح خواهند دید. متاسفانه مردم ایران هنوز به ان تشخیص نرسیده اند که ببیند وزیر امرو خارجه این "خلافت" یک نفر عراقی است و نماینده ایران در سازمان ملل هم ظاهرا یک غیر ایرنی است و صدها مورد دیگر که پست های کلیدی در دست ایرانیان نیست و این خود نشان دهنده هجوم و استیلای دوم اعراب بر ایران است. اقای خاتمی هم در این طیف وسیع و عرب زده برای خودشان نقطه نظری پیدا کرده اند ولو اینکه خیالی بیش نباشد.

ما همیشه در سال 60 به زندانیان تازه وارد می گفتیم مواظب باش چیزی را قبول نکن اگر اولین قدم را برداری باید تا ته خط پیش بری . خاتمی هم همین روند را شروع کرده مطهری برای او تبریک می فرستد و اصول گرایان هم رای دادن را کافی ندانسته و خواهان توبه ی او شده اند . از اینرو خاتمی نیز باید بداند که جمهوری اسلامی حاضر نیست روی اصولش مثل شما با کسی معامله و یا آنطور که آقای مزروعی می گوید سازش کند . و اما در مورد چانه زنی هم بگویم که رفسنجانی بسیار ماهرانه تر از شما چانه زنی کرده و می کند اما چانه های رفسنجانی هم زخم شده و حتی او هم دیگر رغبتی به مذاکره با جمهوری اسلامی ندارد . پس طرفداران اصلاح طلبی همانطور که بارها گفته ام توجه کنند که جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست و مسئولین آن هم بخوبی میدانند اگر روزی کوچکترین لغزشی به سمت اصلاح طلبان بنمایند مرگ خود را خواهند دید به همین دلیل تا پای جان در مقابل داخل و خارج ایستاده اند و قدمی به عقب برنخواهند داشت .

به نظر من خوب شد خاتمی رای داد! او از اول هم سر سپرده ی رهبری بوده و حالا هم هست! اما حالا با توسری و خفت در اختیار رهبری ست. خاتمی الت دست آقا ست مثل یک ابزار****

***اقای خاتمی جزو قلیل مردان سیاسی می باشد که معتقد به فهم و شعور اجتماعی مردم ایران میباشد و ما را سفیه محسوب نمیکند(بر خلاف ۹۰٪ جریانات سیاسی، که همیشه از ما مردم ایران بعنوان شحص سوم صحبت میکنند و ما را کودک احمق و خود را ناجی میدانند) در ضمن افای خاتمی هیچ وقت خود را به عنوان رهبر سیاسی ندیده و نمی بیند، در تمام دوران ریاست حمهوریش بر نقش اگاهانه مردم در صحنه سیاست تاکید میکرد. این حرکت او را برای منافع شخصی، کوته نظری و یا تزلل دانستن، انکار کردن نقش هوشیارانه سیاسی ، فرهنگی او برای باز کردن روزنه ارادی در جامعه که سراسر خفغان بود. و ما مردم ایران از صحنه سیایت خارج شدیم و خفقان دوباره برگشت است و جنبش سبز نشان داد باز کردن این روزنه بسیار دشوار خواهد بود تفسیر من اینست که او نمیخواست هوادارانش به خاطر او پای صندوق رای برورندو در عین حال (حالا چرایش را خود داند) تصمیم گرفته است رای بدهد. چه مفهومی این حرکت او در صحنه شطرنج سیاست دارد و ایا اصلا مفهومی یا تاثیری دارد، دیر یا زود خواهیم دید

کاش جای این حرف ها دوستان مخالف خاتمی تعریف کنند جمهوری اسلامی دقیقا یعنی چه؟ و وقتی صحبت از اصلاح نظام به میان می آید دقیقا از چه چیز حرف می زنیم. به گمان من جمهوری اسلامی ایران یک هویت مستقل از مردم نیست. این "جمهوری اسلامی" فعلی برآیند ساختار قدرت در ایرانه. وقتی از اصلاح از درون حرف زده می شه به این معناست که این ساختار باید اصلاح بشه وگرنه تغییر قدرت در راس چیزی رو عوض نمی کنه. دیکتاتوری در لباس رهبران جدید دوباره شکل می گیره. خروج از نظام با این تعبیر کار بی معنیه. خروج از نظام صرفا یک بازی سیاسیه. خروج از نظام یعنی کنار گذاشتن یک گروه قدرت و روی کار آوردن گروه دیگر. این روند ساختار قدرت رو در ایران تغییر نمی ده.
می شه بحث کرد که این ایده چقدر درسته و چقدر کار می کنه. می شه برای خاتمی دلیل آورد که این ایده چرا غلطه اما داد و بیداد و شعار دادن و متهم کردن مشکلی رو حل نمی کنه

****شما با شریعتمداری نسبتی نداری

سلام ،چرا با هم دعوا می کنیم سر یک نفر .ان یک نفر هیچ کاره ای بیش نیست هیچ پست مشخصی ورسمی ندارد در پشت پرده را اما نمی دانم .اما در رابطه با فردی که زمانی ریس جمهور بود ه وخودش تمام قد اصلاح طلب ومدافع مردمسالاری می داند ...باید پرسید :1-کدام نماینده مردمی از صافی تنگ قاتلین ومتجاوزین بیرون امده است ؟2- ایا سگ زرد برادر شغال است ؟3- ایا در صورت سقوط رژیم خاتمی گزینه امریکا یا اسراییل برای زمام داری است - اقای کرزای ایران ؟4- خاتمی در پرونده خود چه دارد که هرگز با مردم نبود ونیست ؟5- بپدریم که ترس جز صفات هر کسی می تواند باشد وخاتمی هم ترسو است ؟6- خاتمی خائنی بوده است وهست - 18 تیر را فراموش نکنیم - 7- امتیازی به اقا قاتل داده در ازاری چه ؟8-نعل را به میخ می زنند یا خاتمی به رهبری ؟!9- معنی صبر وگذشت موسوی ورهنورد در دیدار دخترانشان چه معنی داشته است - خبررای دادن خاتمی را حتما به این دو زندانی دادند - 10-ایا خاتمی دل نگران ارزش های نظام وچارچوب ان است یا سمپاتی با خانواده خمینی دارد ودر صورت فروپاشی نظام حتما عروس خانواده ایشان زیاد از لجن مال شدن مقبره مطهر امام مقدسشان خوشحال نخواهند شد ؟11- فرضی بگیرم داستان این است که خاتمی جان ستون پنجم نظام در دل جریان اصلاح طلبی ایران است وجز نفاق واختلاف افکنی بین اصلاح طلبان کاری دیگر ندارد واحیانا گوش مالی کردن اکبر گنجی ها وبقیه عناصر خودی زبان دراز ؟12- خدا عالم است ؟13- از اخوند هرچه بگویی برمی اید ؟14- هیچ وقت به خاتمی ها اعتماد نکنیم ؟15- همیشه یک خودی خائن به خودی ها بوده است ؟16- رای خاتمی از اسرار الهی است وما نمی فهمیم ؟17- اقای بازرگان پافشاری شما صددرصد اشتباه بود وصداقت شما نیز؟18- ومحض اطلاع خاتمی نازکرده دستگاه تبلیغات نظام در زمان جنگ بوده است وروی مین رفتن حتما افتخار بوده واهنگران نیز؟19- خاتمی کیست؟20- رای خاتمی تودهنی روانی به مردم ایران اصلا نبوده است ؟21-خاتمی ببخشید ؟؟؟ 22- حرف های خوب وخوب بزن کاری بدبد بکن ؟23- صبور باشد بندگان خدا جیزی از غیب نمی دانید؟24- ؟

بله اگر حکومت اصلاح پدیر باشد درست است اما هم اتفاقات از فردای بیست دو بهمن تا سال شصت و هم شزوع ریاست جهوری خاتمی تا امروز نشانت داد که این رژیم اصلاح پذیر نیست .و هیچ وقت افعی کبوتر نمیزاید که هیچ این قورباغه هم به دنیا نیاورد .هر چند ما استقبال می کنیم که تسمه های سرکوب از گرده این مردم شل بشه ودر ان صورت جوانان خوب بلدند این رژیم را جارو کنند

ايشان و رفسنجاني آخوند هستند و عليه رژيم آخوندي اقدام نميکنند.....

****این موجود چه عبا داشته باشه چه چادر مگه فرقی هم میکنه؟ هشت سال...8 سال ملت ایران رو گذاشت سره کار... هیچ کسی از شما ها ملا رو نمیشناسین ..مگر بین این جماعت زندگی کرده باشین همه احاد بشر یک طرف...........اخوند طرف دیگر حرامزاده هائی هستند که جز خود همانند ندارند

خاتمي همان ابو موسي اشعري است .

ارسال کردن دیدگاه جدید

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.

نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.

لطفا به زبان فارسی کامنت بگذارید.
برای نوشتن به زبان فارسی می توانید از ادیتور زمانه استفاده کنید.

کامنتهایی که حاوی اتهام، توهین و یا حمله شخصی باشد هرز محسوب می شود و
منتشر نخواهد شد.

 

لینک به ادیتور زمانه:         

برای عبور از سد فیلترینگ

پرونده ۱۳۹۱ / چشم‌انداز ۱۳۹۲

مشخصات تازه دریافت برنامه های رادیو زمانه  از ماهواره:

ماهواره  :Eutelsat

هفت درجه شرقی

پولاریزاسیون افقی 

سیمبول ریت ۲۲

فرکانس ۱۰۷۲۱مگاهرتز

همیاران ما