صفار هرندی: "برائت از فتنه شرط حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات است"