نگاهی به قانون مجازات خرید سکس در سوئد، واقعیت‌ها و افسانه‌ها