کلاس اسلام‌شناسی اندیشمندان جمهوری اسلامی برای مُرسی