سفر امیر قطر به نوار غزه، یک پیروزی تاریخی برای حماس؟