تقدیر از هنرمندان ایرانی در مسابقه کاریکاتور سازمان ملل