افزایش تلاش‌ها برای پایان دادن به درگیری‌های خونین در غزه