نامه خانه‌ سینما به احمدی‌نژاد: با اين مديران، امیدی به گشایش نیست