سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس: سنگسار طبق قانون شرع اجرا می‌شود