"دولت ايران می‌خواهد يارانه ۲۰۰ هزار تومانی به مردم بدهد"