نیروی انتظامی: مغازه‌داران نمی‌توانند مغازه خود را بیش از حد مقرر ببندند