آکادمی اسکار فعلاً در مورد تحريم ايران اظهار نظری نمی‌کند