مهسا امرآبادی، روزنامه‌نگار به پنج سال زندان محکوم شد