آنجلینا جولی در جوایز سالانه ایمیج اصغر فرهادی را کنار زد