رئيس قوه قضائيه: مخالفت با اعدام در ملاء عام، مخالفت با اسلام است