۱۶ آذر؛ پيام‌‌های مسئولان وزارت علوم و دانشجويان معترض و زندانی