هوشيار زيباری: ايران بمب‌باران مناطق کردنشین را متوقف کند