منتظری خواهان گفت‌وگوی آیت‌الله خامنه‌ای با مخالفان شد