آغاز به کار فرمانده جدید نظامیان بین‌المللی در افغانستان