کمک ۶۲۰ میلیون دلاری کره جنوبی و استرالیا به افغانستان