کرزی: رابطه استراتژیک با آمریکا مشروط به تأمین خواسته‌های افغانستان خواهد بود