حکم زندان برای ده‌ها نفر به جرم قاچاق مواد مخدر در افغانستان