کرزی: یادآوری کشتار غیرنظامیان به‌خاطر بیداری وجدان جهانی است