ابوتراب خسروی: «تاریخ ما پر است از فرقه‌گرایی و قداست‌سازی»