پروین اردلان: مبارزه‏ مدنی، مبارزه‏ای یک‏روزه نیست