پیشینه‌های تاریخی سکولاریسم هند: آشوکا شاه فیلسوف و زاهد