سرعت لاک‌پشتی پاکسازی مین − گفت‌وگو با شیرین عبادی