حکم دادگاه مصر: ارتش نمی‌تواند غيرنظاميان را بازداشت کند