خانواده جان‌باختگان کهریزک، خواستار علنی بودن دادگاه هستند