رده‌بندی آزادی رسانه‌ها: ايران در انتهای جدول، بهبود وضعيت در افغانستان