مجازات حبس برای روزنامه‌نگاران در ايران "حذف می‌شود"