"چهار لايه امنيتی و نظامی" برای برگزاری اجلاس جنبش عدم تعهد