هاشمی رفسنجانی: ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست