اسرائیل: ایران باید غنی‌سازی اورانیوم را در همه سطوح متوقف کند