«رستم قاسمی به عنوان وزير نفت ایران به مجلس معرفی می‌شود»