خانه | گوی‌سياست

دشمن هیکل‌مند کم زور و تام و جری

سه شنبه, 1390-06-08 21:07
نسخه قابل چاپنسخه قابل چاپ
اکبر گنجی

همه ساله در اوائل شهریور ماه اعضای هیئت دولت به دیدار رهبری رفته تا رهنمودهای یکساله را دریافت نمایند. از سال ۱۳۸۴ تاکنون، در همه دیدارها آیت الله خامنه ای به شدت از محمود احمدی نژاد و کابینه اش حمایت های بی نظیر به عمل آورده است.

 

اما دیدار سال جاری در ۶/۶/۹۰ با سال های گذشته تفاوت داشت و به دلیل مسائل رخ داده در بهار سال جاری در رابطه با عزل و ابقای وزیر اطلاعات و قهر و خانه نشینی یازده روزه رئیس جمهور، از آن تعریف و تمجیدها فازغ بود و حتی بر این نکته انگشت می‌نهاد که قوه مجریه باید انتقاد پذیر باشد، به پرسش ها پاسخ بگوید، اشتباهات خود را به مردم گزارش دهد و غیره. حال که فتیله احمدی نژاد پائین کشیده شده و مشایی و بقایی و چند تن دیگر یا زندانی‌اند و یا در انظار ظاهر نمی‌شوند و به قول یکی از روحانیون ولی فقیه، مرمت کاری رئیس جمهور را پایان بخشیده، نوبت آن است که او مسائل مهمی را در چارچوب روابط نوین بیان نماید. آن مسائل به در زیر تشریح می‌شوند.

 

شعارهای الهی احمدی نژاد

 

به گفته آیت الله خامنه ای مردم در دو انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ و ۸۸ به محمود احمدی نژاد رأی دادند. فرض کنیم چنین بوده و مدعای "تقلب تأثیرگذار" میر حسین موسوی، مهدی کروبی، سبزها و ساختارشکنان کاذب است. اما چرا مردم به احمدی نژاد اقبال کردند و به او رأی دادند؟

 

مطابق تبیین ولی فقیه، مردم به شعارهای احمدی نژاد رأی دادند و آن شعارها، "شعارهای الهی" است. می‌گوید:

"شعارهاى دولت نهم و دهم شعارهائى بود و هست كه اين شعارها براى مردم مؤمن ما جاذبه دارد؛ مثلاً عدالتخواهى، يا استكبارستيزى[آمریکا و صهیونیسم بین المللی و جهانی]، يا ساده‌زيستى و مقابله‌ى با منش اشرافيگرى، يا مقابله‌ى با ويژه‌خوارى و سوء استفاده‌ى از ارتباطات در مسائل اقتصادى و غير اقتصادى، يا خدمت‌رسانى صادقانه. و من عرض بكنم، شما هم اين را می‌دانيد؛ علت اقبال مردم به دولت و به رئيس جمهور - چه در سال ۸۴، چه در سال ۸۸ - اين شعارها بود. يعنى مردم به اين شعارها دلبسته‌اند و نياز به آنها و ضرورت آنها را احساس می‌كنند. . . اين شعارها، شعارهاى الهى است. اگر چنانچه اين پايبندى‌ها سست شود، اگر نسبت به اين شعارها تقيد و پايبندى كم شود، توفيقات الهى هم سلب خواهد شد".

 

نکته مهمی در این مدعا وجود دارد. آن نکته این است که "مجلس سلطانی" بعدی و رئیس جمهور مقبول بعدی نیز کسانی خواهند بود که این "شعارهای الهی" را طرح کنند. از همین جا می‌توان به شعارهای اصلی انتخاباتی اصول گرایان پی برد. در این شعارها هیچ اشاره ای به دموکراسی، حقوق بشر، آزادی(افکار و گفتار و رفتار)، محدود کردن قدرت حاکمان، انتخابات آزاد، آزادی زندانیان سیاسی و. . . وجود ندارد و بدین ترتیب مجموعه دستگاه های رژیم امکانی برای طرح چنین مطالباتی فراهم نخواهند آورد.

 

از سوی دیگر، آیت الله خامنه ای در این سخنان به طور تلویحی این مدعا را مطرح می‌سازد که رأی به احمدی نژاد، رأی به آن شعارها بود، نه شخص او. اصل شعارها درست و الهی است، اگر اشتباهی در خصوص مصداق این شعارها(یعنی احمدی نژاد) صورت گرفته باشد، این اشتباه به مردم باز می‌گردد که او را انتخاب کرده اند، نه حمایت های بی دریغ ولی فقیه. نکته دیگر این است که آنچه در طی این شش سال به وقوع پیوسته ، نه تنها عادلانه نبوده، بلکه وضعیت ایران از نظر میزان فساد- مطابق آمارهای جهانی- به مراتب بدتر شده است. به گونه ای که حتی برخی از اصول گرایان از غارت اموال عمومی سخن می‌رانند. این نکته تماماً در سخنان رهبری نادیده گرفته شده است.

 

فرهنگ سلطانی

 

آیت الله خامنه ای همیشه به شدت به قلمرو فرهنگ توجه داشته است. مفاهیمی چون "تهاجم فرهنگی دشمن"، "شبیخون فرهنگی دشمن"، مطبوعات به عنوان "پایگاه دشمن"، روزنامه‌نگاران و روشنفکران به عنوان مزدوران دشمن، "روشنفکری بیمار"، دانشگاه به عنوان نهادی غربزده و مروج فرهنگ مادی غرب، علوم انسانی و اجتماعی نامقبول غرب، اسلامی کردن دانشگاه ها، خودداری از آموزش موسیقی، و. . . اساس "گفتمان فرهنگی" او بوده و هستند. همیشه به دنبال پاک سازی بخش فرهنگ و آفرینش "فرهنگی انقلابی و اسلامی" بوده است. اما اینک خبر می‌دهد که "یک مجموعه" برنامه برای حوزه فرهنگ تهیه کرده و به دولت داده تا به عنوان "اولویت های فرهنگی خودش" توسط قوه مجریه به اجرا گذارده شود. ولی فقیه می‌گوید:

"در زمينه‌ى فرهنگ، دچار رودربايستى نشويد. در همه‌ى شعبه‌هاى فرهنگى - چه در موضوع كتاب، چه در كارهاى هنرى، چه در مؤسسات فرهنگى - جهتگيرى‌ها را انقلابى و اسلامى قرار بدهيد. . . من يك مجموعه‌اى را به نحو پيشنهاد به دولت ارائه كردم؛ كه اگر اين چيزها در كار فرهنگ مورد توجه قرار بگيرد، با توجه به نگاهى كه ما در زمينه‌ى فرهنگ داريم، اينها اولويت خواهد داشت؛ يعنى اينها تأثيراتش بيشتر خواهد بود. بله، اينها را بايد دنبال كنيد تا ان‌شاءاللَّه تحقق پيدا كند".

 

متأسفانه مجموعه برنامه های فرهنگی ولی فقیه که نشان دهنده اولویت های اوست، منتشر نگردیده تا مردمی که سرنوشتشان با این طرح ها رقم می‌خورد، در جریان آن قرار گیرند و بگویند که آیا با آنها موافقند یا مخالف؟ آیا هیچ کس مجاز است به جای آنها درباره زندگی آنان تصمیم گیری محرمانه کرده و به زور آن را محقق سازد؟

 

تام و جری

 

به گفته آیت الله خامنه ای دشمن به رهبری آمریکا از طریق تحریم های اقتصادی به دنبال نابودی رژیم جمهوری اسلامی است. اما این تحریم ها، اولاً: هوشمند و فلج کننده نبود و به مقاصد خود نیز نرسید. ثانیاً: مسئولان نظام به خوبی و "زیرکانه" آنها را دور زده و هرچه را کشور لازم داشته وارد کرده اند. ثالثاً: به پیشرفت های اقتصادی بزرگ و کم نظیر و "خودکفایی" بیشتر منجر شده است. رابعاً:به زودی تحریم ها شکسته خواهد شد. برای این که امکان دوام ندارد و کشورها به حرف امریکا گوش نخواهند کرد. تشبیهات ولی فقیه برای فهماندن منظور خود به رئیس جمهور و وزرأ نیز جالب توجه است. وی با "دشمن هیکلمند کم زور" و "تام و جری" معقولات را به محسوسات مبدل می‌سازد. می‌گوید:

 

"تدبير دشمنِ هيكلمند و ليكن در واقع كم ‌زور را خنثى كنيد. وقتى كه ما اين حجم عظيمِ ظاهرىِ نظامى و اقتصادى استكبار را در مقابل خودمان مشاهده می‌كنيم، انسان به ياد گربه‌ى كارتون "تام و جرى" مى‌افتد! تحركش زياد و هاى و هويش زياد و حجمش بزرگ، اما نتيجه‌ى كارش نه آنچنان كه خودش انتظار دارد يا بينندگان انتظار دارند. واقعاً همين جورى است".

 

در عین حال به دولت گوشزد می‌کند که در قلمرو اقتصاد با سودجویان "بشدت برخورد كنيد و ترحم بر پلنگهاى تيزدندان نكنيد". البته مبارزه با سودجویان شامل "سربازان گمنام امام زمان"، "سپاهیان"، "آخوندهای درباری" و "آقازاده ها" نمی‌شود.

 

ایران پس از اسلام

 

ولی فقیه از قوه مجریه می‌خواهد که وارد مسائل حاشیه ای و مسأله ساز نشوند و از طرح موضوعاتی که واکنش برانگیز است خودداری کنند. مهمترین موردی که بدان اشاره دارد، طرح ایران قبل از اسلام(کورش، منشور حقوق بشرش و عظمت ایران از سوی احمدی نژاد و مشایی) است. دستورالعمل او روشن و صریح است: به جای طرح ایران قبل از اسلام، ایران پس از اسلام را مطرح سازید.

 

ولی فقیه می‌گوید:

"افتخاراتى كه ايرانِ دوره‌ى اسلامى دارد، در هيچ دوره‌ى ديگرى از دوره‌هاى تاريخىِ ما اين افتخارات وجود ندارد؛ من اين را با استدلال به شما عرض می‌كنم و اين قابل اثبات است. گسترش كشور، پيروزى‌هاى بزرگ نظامى كشور، پيشرفتهاى عظيم علمى كشور در زمينه‌هاى گوناگون، همه‌اش مال دوره‌هاى بعد از اسلام است. نه اين كه قبل از اسلام از اين چيزها ندارد؛ چرا، اما نسبت به دوره‌ى اسلامى، آنها ناقص است، كم است. البته يك چيزهائى به عنوان گفته‌ها مطرح می‌شود، اما چيزهائى نيست كه مستند باشد و كسى بتواند آنها را اثبات كند؛ اينها قابل اثبات نيست. اما آنچه كه در دوره‌ى اسلامى واقع شده، قابل اثبات است؛ روشن است. شما نگاه كنيد ببينيد پيشرفت نظامى و علمى و فرهنگى ايران در دوره‌ى ديلمى‌ها، در دوره‌ى سلجوقى‌ها، بعدها در دوره‌ى صفويه، و حتّى در اين وسط ، در بخشى از دوره‌ى حاكميت مغول چگونه است. مغولها به ايران كه آمدند، ايرانى شدند و تحت تأثير فرهنگ ايران قرار گرفتند؛ كمااين كه به هند كه رفتند، هندى شدند. چه كارهاى برجسته و عظيم علمى و فرهنگى و هنرى در اين دوره انجام گرفته. اگر كسى می‌خواهد از ايران و ايرانى‌گرى حمايت كند، خب، ايران دوران اسلامى، هم مدون‌تر است، هم مستندتر است، هم قابل قبول‌تر است، هم جلوى چشم است؛ كتابش جلوى چشم است، معمارى‌اش جلوى چشم است، نشانه‌هاى علمى‌اش جلوى چشم است؛ تاريخش تدوين‌شده و روشن است".

 

نتیجه

متأسفانه این "دشمن هیکلمند" کم زور نیست. اول خود دست به تحریم های یکجانبه می‌زند. در گام بعد اتحادیه اروپا را در تحریم ها همراه خود می‌سازد. در گام بعد از طریق شورای امنیت سازمان ملل همه دولت ها را ملزم به رعایت تحریم ها می‌کند. این "دشمن هیکلمند" عراق و افغانستان را ویران ساخت. لیبی را هم طی شش ماه به طور مداوم از طریق سازمان ناتو بمباران کرد. کاش جهان واقع، دنیای زیبا و دلنشین "تام و جری" بود. اما آمریکا و جهان غرب گربه آن کارتون نیستند. جهان واقع، بسیار بی رحم است و هزینه این بی رحمی ها را تاکنون مردم ایران پرداخته اند. ادامه این وضع، هزینه های بیشتری بر مردم ایران تحمیل خواهد کرد و می‌تواند به پیامدهای بسیار ناگواری منجر شود.

 

وقتی "دشمن هیکلمند" فاقد زور است و همچون گربه "تام و جری" فقط و فقط ورجه وورجه می‌کند، چرا ولی فقیه این همه از "دشمن" سخن گفته و همه افکار و رفتار مخالفان و متفاوت ها را به دشمن نسبت می‌دهد؟ چرا مخالفان و متفاوت ها و منتقدان را "عروسک های خیمه شب بازی" همان "دشمن هیکملند" فاقد قدرت قلمداد می‌کند؟ چرا عروسک های خیمه شب بازی را به بند کشیده است؟ چرا این همه هراس از دشمن هیکلمند فاقد قدرت؟

Share this
Share/Save/Bookmark

با سلام. برای انکه تام تام است! هزار جور کلک وحقه زیر سر دارد! گاهی غیض میکند که انگاری یک پلنگ است! گاهی هم مثل یک سوسک میشود!تملق میکند و گریه سر میدهد که دیگه از این موش گربه بازی خسته شده ! با پرچم سفید به ملاقات جری میرود!ولی همینکه چشمش به ان موش مردنی میافتد همه قول وقرارها یادش میرود ودندان تیز کرده ودندان نشان میدهد! وحالا تام بدو وجری بدو!!...وبالاخره جری خسته از این همه نامردی پناه میبرد به ان سگ بولداک(اسمش یادم رفته!). واو همین نیروی اهریمنی ناتو است !! وجری با کمک او خواهر مادر تام را جلوی چشمش می اورد!! همین حکایت لیبی است! حالا تام یک سوراخ موش را به هزار میخرد ! . اگر حقیقت را میخواهید؟ یکبار داستان موش وگربه عبید زاکانی را مرور بفرمائید تا بفهمید ما چندین سال قبل از والت دیسنی همه حقایق را دانسته ایم !.

اقای گنجی من بوسیله مقالات قران محمدی شما که 18 شماره و بیشتر بود خیلی کمک شدم تا نکاتی را پیدا کنم ولی نمیدانستم کجا از شما تشکر کنم و اینجا گفتم یادی از ان دوران کنم و تشکری کنم.
متاسفانه تحلیلگران سیاسی و خود شما نمی دانید ایران دارد به چه سویی پیش می رود و فکر میکنید همین ماجرایی که در سوریه ایجاد شد در ایران هم شکل می گیرد امام باید بگویم که اگر کسی در بلایی از بین نرفت حتما قدرتمند تر می شود و این مثال چنین حکومتی است.
الغرض همانطور که تحریم ها علیه المان باعث شد تا ان کشور دست به حمله به کشورهای دیگر بزند باید بگویم وضعیت ایران هم همینگونه خواهد شد.
یعنی بزودی جنگی از سوی ایران علیه کشورهای دیگر شروع می شود.
این را فراموش نکنید که یک سیب را بالا بیندازی هزار تا چرخ میخورد تا پایین بیفتد پس نگوید منطقه ظرفیت چنین کاری را ندارد.
البته من امیدوارم چنین نشود ولی در حد یقین این امر برایم اثبات شده است.
داستان رسیدن من به دلایل این امر بحث طولانی است که زمان فعلی دیگر جای درس دادن و درس اموختن نیست

اتفاقاً این یک حسن بزرگ است که رهبری از فولکلور و فرهنگ عامیانه و روزمره مردم استفاده کند. روشنفکر کومپرادور و کرایه ای ما هرگز این را در گفته ها و نوشته های رهبران غرب و مثلاً عامیانه حرف زدن رئیس جمهورهای آمریکا نمی بیند. اما همینکه کار به رهبر ایران می کشد، آقای گنجی، با خصومت شخصی ای که دارد منتظر نشسته که این وسط یک جایی مچ گیری کند. حال آنکه خارج از عرف و نزاکت بورژوایی حرف زدن خامنه ای از هر نظر برای یک رهبر ضد امپریالیستی حسن است. همینکه آقای گنجی را حساس کرده، نشان دهنده کارکرد و فایده این نوع زبان است.

به آقای گنجی باید جواب وینستون چرچیل را داد. چرچیل در مقابل کسانی که با استدلال مشابه آقای گنجی خواستار آشتی و دوستی با آلمان نازی بودند گفت: An appeaser is one who feeds a crocodile, hoping it will eat him last
آقای گنجی به قول چرچیل یک appeaser است. بزرگترین عملیات آشتی همانی بود که قذافی انجام داد. یعنی از همه چیز کوتاه آمد، طوری که جرج بوش گفت دیگر کشورهای یاغی باید از لیبی یاد بگیرند. از سال 2003 همه موانع برداشته شد، لیبی غرامت هواپیمای پان امریکن را داد، از برنامه هسته ای اش دست کشید، حمایت از گروه های آزادیبخش را متوقف کرد، حتی مظنونان ماجرای هواپیما را هم تحویل داد. با این همه تاریخ نشان داد که در برابر کروکودیل، خشنود کردن و آشتی کردن بدترین کار ممکن است. چون دراین صورت هم تسلیم شده ایم و هم بالاخره مورد هجوم قرار خواهیم گرفت.

اقای اکبر گنجی از زمانیکه پایشان را به خارج گذاشتند فقط و فقط یه وظیفه داشتند که آنهم با مصاحبه با روشنفکران آمریکایی که هیچ نفوذ و قدرتی در هرم تصمیم گیری ندارند دولت آمریکا را قانع کنند که در ایران دخالت نظامی نکند. ایشان استرات÷ی اقای رفسنجانی را می خواستند پیاده کنند که موفق نشده اند و حمله نظامی آمریکا به ایران حتمی است و شواهد همه نشان از آن دارند که بعد از سوریه به حساب دیکتاتور های کوتوله لمپن و جانی ایران هم خواهند رسید. دولتمردان کوته فکر ر÷یم خونخوار ایران فکر می کنند که با فرستادن دو قبضه کشتی جنگی قراضه به کانال سوئر شق القمر کرده اند در حالیکه نمی دانند که این خود نقشه ای است که از طرف سازمان های جاسوسی و نفوذی شان در ایران کشیده شده است که در منطقه دور از ایران اسرائیل بتواند با ایران درگیر شده وبرای مداخله نظامی تمام عیار بهانه پیدا کنند.. اقای گنجی منتظر باشید و شاهدبی ثمری فعالت های چندین ساله تان باشید.

دوستي كه ايران را با آلمان مقايسه كرده به نظر من دست به قياس باطلي زده است. به اين دليل كه آلمان پيش از جنگ دوم جهاني قدرتي يكسان يا بالاتر از دول زمان خود مثل فرانسه، روسيه شوروي، آمريكا و انگلستان داشت. در حاليكه اين مسئله در مورد ايران به هيچ وجه صادق نيست. قدرت ارتش ايران حتي در برابر پاكستان هم تاب تحمل نخواهد داشت چه برسد به كشوري مثل ايالات متحده آمريكا.
نكته دوم اينكه در آن زمان پيمانهاي همكاري نظامي مثل ناتو وجود نداشت تا به محض تجاوز كشوري به كشوري عضو، كشورهاي هم پيمان به سرعت از خود واكنش نشان دهند.
جمهوري اسلامي خود به خوبي مي داند كه در صورت دست اندازي به هر كدام از كشورهاي منطقه با پاسخ قاطع ناتو و همه كشورهاي عربي مواجه خواهد شد(پيمان نظامي سپر جزيره را فراموش نكنيد)

با سلام.رفقای قدیم ودوستان جدید خدائیش خسته نشدید از روشنفکر کمپرادور وبورژوازی که سوراخ دعا را گم کرده؟!چرا سزبسر این پهلون اکبر ما میگذارید؟!بهرحال ان زمانی که رفقای جسته از خطر وخسته ازهمه ! استکانهای ودکای روسی الاصل گورباچف را در خندق بلا میریختیم وبا یک قاشق ماست وخیار هزار بار قربون صدقه هم میرفتیم! این پهلون اکبر بود که نور در تاریکخانه اشباح می انداخت وعالی جناب سرخ پوش را لخت وعور کرد! ***** البته که تاوان انرا داد ومردانه هم داد!!. -حالا بادبادکی هیولا که هرروز باد میشود وبه اسمان میرود! ازان بالا مارا حشره میبیند وخود را قادر مطلق ! ما اکبر نمیخواهیم یک(اصغری) بین اینهمه پهلوانان نیست تا با یک نوک سوزن باد اورا خالی کند؟؟!!******

با سلام. امشب غضب نشسته ام !! لباس سرخ به تن دارم ! قمر وزیر وشمس وزیر هم افتخار حضور دارند!! میر غضب ماهم با ان ساطور سهمگین وسفره چرمین منتظر اشارات چشم و ابروی ماست !! تا چشم از کاسه دراورد وزبان از حلقوم بیرون کشد!! وچقدر دوست میدارم این****  را؟! چون صادقانه در خدمت مصالح مملکت است !****؟! وما فرمودیم: چرا ما را ستاره باران میکنید؟! ما فقط پرسیدیم اسم این سگ بولداگ در داستان تام و جری چیست؟! همان سگی که اخرین پناهگاه جریست!!سگی که وقتی جری شرح نا مردیهای تام را پیش اومیبرد! او زنجیر را با دندان پاره میکند وکاری با تام میکندکه یک سوراخ موش را به هزار میخرد! حاجب خیالش راحت شد وهمه را مرخص کردو ماهم اهسته به حرم خزیدیم ! تا ببینیم امشب خاتون چه اشی برای ما پخته؟!

آقای میم! قذافی همه این کارها را کرد، ولی کار اساسی و اصلی را نکرد، آن هم کنار رفتن از حکومت ضد مردمی و دست کشیدن از ستمکاری و سرکوب مردم و غارتگری بود. از واقعیت ها بدرستی درس بگیرید، بر کجروی پافشاری نکنید.

ارسال کردن دیدگاه جدید

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.

نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.

لطفا به زبان فارسی کامنت بگذارید.
برای نوشتن به زبان فارسی می توانید از ادیتور زمانه استفاده کنید.

کامنتهایی که حاوی اتهام، توهین و یا حمله شخصی باشد هرز محسوب می شود و
منتشر نخواهد شد.

 

لینک به ادیتور زمانه:         

برای عبور از سد فیلترینگ

پرونده ۱۳۹۱ / چشم‌انداز ۱۳۹۲

مشخصات تازه دریافت برنامه های رادیو زمانه  از ماهواره:

ماهواره  :Eutelsat

هفت درجه شرقی

پولاریزاسیون افقی 

سیمبول ریت ۲۲

فرکانس ۱۰۷۲۱مگاهرتز

همیاران ما