خانه

همکاری

نسخه قابل چاپنسخه قابل چاپ

انتشار مطلب در سایت اصلی "زمانه"

 

مطالب دریافتی اساساً در "تریبون زمانه" منتشر می‌شوند.

(برای اطلاع بیشتر به سایت "تریبون زمانه" رجوع کنید)

 

اگر مطلبی برای انتشار در سایت اصلی "زمانه" در نظر گرفته شد، آن مطلب در صورت لزوم ویرایش می‌شود. ویرایش شامل اصلاح در املا و انشا، احیاناً تغییر تیتر و افزودن میان‌تیتر، و در صورت لزوم کوتاه کردن مطلب یا افزودن عبارت‌هایی برای روشن کردن موضوع می‌شود. ویرایشی که بر روی متن‌های دریافتی انجام می‌دهیم، تا آنجا پیش نمی‌رود که به تغییری جدی در محتوای مطلب منجر شود. اگر متوجه شویم که ویرایش ما ممکن است به تغییری در محتوا منجر شود، به نویسنده اطلاع می‌دهیم و نظر وی را جویا می‌شویم. کلاً اگرمطلبی به اصلاحاتی اساسی نیاز داشت، آن را به نویسنده بازمی‌گردانیم و ممکن است از وی بخواهیم خود نوشته‌اش را بازخوانی و ویرایش کند.

 

"زمانه" از نشر مطالبی که پیشتر منتشر شده‌اند، معذور است. "تریبون زمانه" این محدودیت را نگذاشته است.

 

"زمانه" توانایی مالی محدودی دارد و اگر بودجه آن اجازه دهد از نویسندگان و تهیه‌کنندگان با مبلغی که متناسب با موضوع است و به هر حال ارزشی سمبلیک دارد، تشکر می‌کند.

پرداخت بابت مقاله‌هایی است که یا "زمانه" خود سفارش آنها را داده باشد و یا پیشتر میان "زمانه" و پیشنهاد دهندهٴ موضوع توافق صریحی صورت گرفته باشد.

Share this
Share/Save/Bookmark

برای عبور از سد فیلترینگ

پرونده ۱۳۹۱ / چشم‌انداز ۱۳۹۲

مشخصات تازه دریافت برنامه های رادیو زمانه  از ماهواره:

ماهواره  :Eutelsat

هفت درجه شرقی

پولاریزاسیون افقی 

سیمبول ریت ۲۲

فرکانس ۱۰۷۲۱مگاهرتز

همیاران ما